Trong nhà máy thực phẩm và đồ uống, có nhiều loại hơi nước với phẩm cấp khác nhau được sử dụng và mỗi loại có một chuẩn mực riêng để kiểm soát tạp chất có thể bị lẫn trong hơi nước. Mỗi loại cũng có thử thách riêng về thiết bị kiểm soát.

Loại có phẩm cấp cao nhất là hơi sạch, được phát ra từ nồi hơi có thiết kế phù hợp và các thiết bị xử lý hơi nước đi kèm.

Chúng tôi cung cấp, không chỉ nguồn hơi nước chất lượng cao và ổn định từ nồi hơi, chúng tôi còn giúp khách hàng kiểm soát các rủi ro về tạp chất lẫn trong hơi nước bằng vật liệu, vật tư chuyên dụng cho ngành thực phẩm cho đường nước và hơi nước. Chúng tôi bảo đảm việc kiểm soát bụi (vốn có nguy cơ rất lớn từ các chất đốt sinh khối) bằng nguồn chất đốt chất lượng cao và kiểm soát chất lượng khí thải bảo đảm đạt tiêu chuẩn theo pháp luật Việt Nam. Cùng với dịch vụ vận hành và bảo dưỡng chuyên nghiệp, chúng tôi bảo đảm nhà máy khách hàng đủ hơi nước để vận hành liên tục.