Hơi nước được sử dụng rộng rãi trong các nhà máy phân bón và chiếm một tỷ trọng đáng kể tổng mức sử dụng năng lượng. Cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng và giảm thất thoát trong việc sử dụng hơi nước không những giúp tiết kiệm năng lượng mà còn cải thiện chất lượng sản phẩm.

Cũng như các lĩnh vực khác, chúng tôi không những giúp khách hàng giảm chi phí năng lượng sử dụng mà còn tối ưu hóa việc sử dụng hơi nước trong sản xuất. Góp phần làm giảm phát thải carbon.