• Không cần tốn chi phí đầu tư. • Nguồn hơi nước ổn định chất lượng sẵn sàng để sử dụng. • Tiết kiệm chi phí cho mỗi tấn hơi sử dụng. • Hạn chế thời gian ngừng sản xuất do sự cố nồi hơi. • Không lo lắng các vấn đề về an toàn, về môi trường và chi phí bảo dưỡng.

Hơi nước có vai trò quan trọng trong sản xuất bột giấy và giấy. Chúng tôi ước rằng nhiệt lượng sử dụng qua hơi nước chiếm khoảng 40% tổng nhu cầu trong nhà máy. Vì thế, hệ thống hơi nước cho chúng ta một cơ hội rõ rệt để cải thiện hiệu suất sử dụng. Một chương trình phù hợp không những giúp nhà máy tiết kiệm chi phí sản xuất mỗi tấn hơi nước mà còn giúp tối ưu hóa việc sử dụng hơi trong dây chuyền sản xuất.