Hơi là thiết yếu để sản xuất dược phẩm từ quá trình gia nhiệt đến khử trùng. Đối với các quá trình gián tiếp, hơi nước thực vật bình thường là đủ. Tuy nhiên, đối với hoạt động trực tiếp liên quan đến sản phẩm hoặc thiết bị quan trọng liên hệ với việc lựa chọn cấp độ hơi nước là cần thiết.

 

Hơi nước của nguồn ngành dược phẩm bao gồm hai khía cạnh quan trọng: độ tinh khiết và chất lượng. Mục đích chính của việc sử dụng hơi sạch là đảm bảo không có sự nhiễm bẩn hoặc thất bại trong quá trình sản xuất. Độ tinh khiết được định nghĩa là hàm lượng hóa học và vi sinh vật của nước ngưng hơi nước.