Hơi nước được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực công nghiệp. Ứng dụng phổ biến của hơi nước, ví dụ như, gia nhiệt các quá trình thiết bị trong nhà máy cũng như để chạy tua bin trong nhà máy nhiệt điện. Việc sử dụng hơi nước trong công nghiệp còn nhiều hơn thế.

Một số ứng dụng tiêu biểu của hơi nước trong công nghiệp: 

  • Gia nhiệt, khử trùng.
  • Quá trình truyền động.
  • Động cơ.
  • Phun xịt.
  • Làm sạch.
  • Tạo ẩm