Những lĩnh vực có sử dụng hơi nước khác như: bao bì nhựa, cám thực phẩm, sản xuất săm lốp, găng tay cao su, giặt ủi, xưởng wash, ... hoặc bất kể nhà máy nào có nhu cầu, 

Ngoài việc mang lại chi phí thấp cho mỗi một tấn hơi nước khách hàng sử dụng. Chúng tôi còn có chương trình đánh giá, cải tạo và tối ưu hóa việc sử dụng năng lượng trong nhà máy để đóng góp cho lợi ích chung. Việc bán thật nhiều tấn hơi không phải là mục đích của chúng tôi.